header

Föreläsningar

Vi undervisar hundägare, hundyrkesverksamma, gymnasieelever, universitetsstudenter m.fl. Ämnet är hund i allmänhet, problembeteenden och hundens psykologi i synnerhet.

Populära ämnen:
- En heldag om hundar
- Ledarskap och naturlig hundhållning
- Språk och kommunikation
- Antrozoologi 
- Hundetologi
- Hundars behov och välfärd
- Nutritionslära
- Hundars känsloliv och våra kulturkrockar 
- Det holistiska hundperspektivet
- Problembeteenden och åtgärder
- PTSD hos hund och traumabearbetning
- Q and A, frågor och svars-kväll. 

 

Föredrag och workshops erbjuds i alla former. Från kvällsföreläsningar till helgseminarium, hel-/flerdagarsutbildning eller webinars. Ämnessammansättningen kan anpassas efter ditt eller din målgrupps intresse.

 
För skola/universitet/utbilndingsverksamheter: ​​
​​​​​Har ni en kursplan ni följer, så skräddarsys föreläsning/föreläsningsserie som passar just ert syfte.    


Pris förfråga/info/bokning

Epost: info@6ben1svans.se

Tele: 073 3249768

FÖRELÄSNINGAR 2018

- SKÅNE 11/12 Zoogiganten, Lomma
"Hundars känsloliv &
våra kulturkrockar"

- 16-17/12 SKK, Stockholm hundmässa
Café hundsnack
"PTSD hos hund"

- 24/2-2018 Hundhörnan, Skåne
"Det holistiska hundperspektivet"

- 25/2-2018 Hundhörnan, Skåne
"PTSD och traumabearbetning hos hund"

24/3 Hundudden, Stockholm
"Det holistiska Hundperspektivet"
SiggenFriends

25/3 Hundudden, Stockholm
"PTSD och traumabearbetning hos hund"
SiggenFriends
​​​
- 14-15/4-2018 Hundsteg, Järpen
"Holistisk kroppskännedom"

- 8-9/9-2018, Hundar i Kålltorp, Göteborg

- 22-23/11-2018 Hundsteg, Stockholm
"Holistisk kroppskännedom"