header

Föreläsningar

Vi undervisar hundägare, yrkesverksamma i hundbranschen, gymnasieelever, universitetsstudenter m.fl. Som förening, företag, skola eller myndighet kan du boka en skräddarsydd föreläsning eller workshop som passar era behov på fortbildning.

Populära ämnen:
- En heldag om hundar
- Ledarskap och naturlig hundhållning
- Språk och kommunikation
- Antrozoologi 
- Hundetologi
- Hundars behov och välfärd
- Nutritionslära
- Hundars känsloliv och våra kulturkrockar 
- Det holistiska hundperspektivet
- Problembeteenden och åtgärder
- PTSD hos hund och traumabearbetning
- Q and A, frågor och svars-kväll. 

Bild från ZooGiganten i Lomme, fotograf: Emma Almqvist
 

Föredrag och workshops erbjuds i alla former. Från kvällsföreläsningar till helgseminarium, hel-/flerdagarsutbildning eller webinars. Ämnessammansättningen kan anpassas efter ditt eller din målgrupps intresse.

 
För skola/universitet/utbilndingsverksamheter: ​​
​​​​​Har ni en kursplan ni följer, så skräddarsys föreläsning/föreläsningsserie som passar just ert syfte.    

 

Pris förfråga/info/bokning

Epost: info@6ben1svans.se

Tele: 073 3249768