header

Kursutvärdering

Vi är tacksamma för just dina åsikter! Det är nämligen de som förbättrar och utvecklar.
Du är anonym i utväderingen.

  • (om din kurs innefattade något sådant)

  • Beskriv hur du upplevde instruktörens insats på kursen

  • Vad anser du om organisationen så som kurskallelsen, allmän information, fakturering etc.