Namnlös design

filosofi

Att ha hund är ett stort ansvar, gentemot hunden och gentemot omgivningen. Vi har domesticerat en varg och kopplat ett rovdjur. Oavsett om ursprunget är uppklätt i pudelkostym så finns det kvar lång därinne. Det är vår skyldighet som hundägare att förvalta hundens tillit till oss och lära den det den behöver kunna för att hantera vår vardag väl och må bra.

Ett holistiskt perspektiv

För att få en harmonisk hund och därmed en mer förutsägbar hund krävs ett holistiskt perspektiv. Hunden som helhet måste ses över och förstås innan man exempelvis försöker ändra på ett beteende. Insikt i kost, motion, aktivering, hälsa kan vara av vikt. En hund som är i obalans eller mår dåligt kan inte förväntas bete sig som vi önskar. En hållbar lydnad i en positiv och självsäker hund kan vara ett mål. Jag hjälper er dit.


Individen i fokus

Träningsmetoderna som används är baserade på beprövade metoder och vetenskaplig forskningen inom inlärningspsykologi och etologi.

Jag utgår ifrån kunskap om -

djurets naturliga beteenden för att förstå
deras behov för att tillgodose och harmonisera
deras önskningar för att hitta motivation
deras kommunikationsmedel för att göra mig förstådd
 
Jag tror att det finns lika många träningssätt som det finns hundar. Min träning är alltid ras- och individanpassad. Samma moment kan läras ut på två olika sätt till två olika individer. Samma problem kan lösas på 15 olika sätt beroende på vilka bakomliggande orsaker som råder.
Vetenskapligt träningstänk

Positiv förstärkning har jag som huvudsaklig träningsmetod. Samarbete, gemensamt ledarskap och kommunikation går som en röd tråd genom verksamheten. Så att du får en hund som vill göra som du säger för att du är en sund människa vars initativ är värda att följa. Inte beroende på om du har "köttbulle-jackan" på eller ej eller för att hunden annars riskerar sveda. Adekvat upplagd träning och en bra relation gör bestraffningar helt onödiga. Jag jobbar enbart med etiska, vetenskapliga metoder och välbeprövade träningstekniker.


6 ben & 1 svans = två blir ett

Som företagsnamnet förtäljer så är samspelet hund och ägare emellan en av våra grundstenar. När två blir ett! När förare och hund blir en enhet, när ryttarens fötter tar sig ner i hovarna. Jag anser att en nyckel dit är förståelse för varandras ursprung, önskemål, behov och främst kommunikation. Genom positivt samarbete kan vi nå ett samspelt med våra hundar, utvecklas och rusta hunden att klara av den människoanpassade värld vi lever i tillsammans.

Jag precis som du är också hundägare och vi tränar hund hela hundens liv. Inte bara på kurs, utan varje dag, hela dagen vare sig vi är medvetna om vad vi lär in eller ej. Att träna hund är det intressantaste och roligaste jag vet, och det brukar smitta av sig både på hundar och ägare.