header

Hundträning

Att ha hund är ett stort ansvar, gentemot hunden och gentemot omgivningen. Vi har domesticerat en varg och kopplat ett rovdjur. Oavsett om ursprunget är uppklätt i pudelkostym så finns arvet kvar lång därinne. Det är vår skyldighet som hundägare att förvalta hundens tillit till oss och lära den det den behöver kunna för att klara av vår vardag.
 

Ett holistiskt perspektiv

För att få en harmonisk hund och därmed en mer förutsägbar hund krävs enligt min mening ett holistiska perspektiv. Hunden som helhet måste ses över och förstås innan man exempelvis försöker ändra på ett beteende. Insikt i kost, motion, aktivering, hälsa kan vara av vikt. En hund som är i obalans eller mår dåligt kan inte förväntas bete sig som vi önskar. Sen är det av största vikt att vi genom träning rustar hunden så den kan göra som vi vill. Ett hållbar samspel i en sund, balanserad, positiv och självsäker hund är målet. Jag hjälper er dit.
 

Individen i fokus

Träningsmetoderna som används är baserade på beprövade metoder och vetenskaplig forskningen inom inlärningspsykologi och etologi.

Jag utgår ifrån kunskap om:

djurets naturliga beteenden för att förstå
deras behov för att tillgodose och harmonisera
deras beteendebehov för att hitta motivation
deras kommunikationsmedel för att göra mig förstådd
 
Jag tror att det finns lika många träningssätt som det finns hundar. Min träning är alltid ras- och individanpassad. Samma moment kan läras ut på två olika sätt till två olika individer. Och samma problem kan lösas på 15 olika sätt beroende på vilka bakomliggande orsaker som råder.
 

6 ben & 1 svans = När två blir ett

Som företagsnamnet förtäljer så är samspelet djur/hund och ägare emellan en av våra grundstenar. När två blir ett! När förare och hund blir en enhet, när ryttarens fötter tar sig ner i hovarna. Jag anser att en nyckel dit är förståelse för varandras ursprung, önskemål, behov och främst kommunikation. Genom insikter i djursbeteenden, deras kommunikationsmedel och förståelse för deras budskap blir vardagen enklare. Genom positivt samarbete kan vi nå ett samspelt med våra djur så de mår bra, utvecklas och klara den människoanpassade värld vi lever i tillsammans.
 

Jag precis som du är också hundägare och vi tränar hund hela hundens liv. Inte bara på kurs, utan varje dag, hela dagen vare sig vi är medvetna om vad vi lär in eller ej. Att träna hund är det intressantaste och roligaste jag vet, och det brukar smitta av sig både på hundar och ägare.

Här erbjuds kurser, privatträning, beteendeanalyser/problemutredningar med skräddarsydda lösningar för just dig och din hund, yrkesutbildning, onlinerådgivning med mera.

 

För mer information kontakta mig gärna:

info@6ben1svans.se  

073 3249768