teach

Beteendeutredning

Det finns en uppsjö av problematiska beteenden. Och det finns många orsaker till att hundars beteenden blir svårhanterliga. Jag arbetar för att finna de bakomliggande orsakerna och jobbar därefter med att åtgärda den grundläggande orsaken.

Träningsmetoderna som nyttjas handlar inte om snabba lösningar, målet är att "dra upp problemet med rötterna". 
Vi jobbar med vetenskapliga och/eller beprövade metoder, etisk hundträning med rätt magkänsla i ryggraden i våra metodval.

PROBLEMBETEENDEN VI HJÄLPER TILL MED

► aggressioner
► rädslor
► posttraumatisk stressyndrom efter trauma
► separationsångest och ensamhets-problem
► ljud och/eller fyrverkeri fobier
► tvångshandlingar och stereotypier
► vård- och kloklippningsproblem
► överdriven vokalisering
► grävande på tomten
► självständig vakt
► oönskad jakt 
      ...med mera

 

?

Alla kan få problem med sin hund, eller få en hund med problem. Det är vanligt och inget att skämmas för. Att ta hjälp för att sen själv kunna hjälpa hunden är beundransvärt. Vi anser att när man löser sin hunds problem istället för att anpassa sig eller omgivningen efter dem, gör man hunden en tjänst. Som behörig hundpsykolog och etolog hjälper jag er gärna att hitta tillbaka, så du och din hund kan njuta av samvaron igen.

           

så går det till

En utredning består av ett möte där du, jag och hunden ses. Hela hundens familj är välkommen att delta. Vi går en sväng, ser över problematiken som råder och påbörjar detektivarbetet att finna orsak bakom verkan. Utredning innebär att  jag ställer frågor, allmäna och mer ingående, för att kunna kartlägga orsaker därmed skapa ett hållbart rehabiliteringsprogram.
 

En beteendeutredning innefattar en beteendeanalys där problemet kartläggs och orsaksfaktorer ringas in. Du får konkret handledning i träningen samt ett skriftligt träningsprogram. Därutöver ingår telefon/email support så länge behovet finns.


Återbesök behövs om du vill nå hållbara, långsiktiga resultat. En psykologisk rehabilitering är en process. Du ska lära dig hur du bör agera och vad du behöver göra för att hjälpa din hund. Hunden ska gå igenom en känslomässig förändring. Sådant tar tid och kräver handledning i delsteg.


Att lösa sin hunds rädsla, ilska, ångest eller stress kan vara krävande, du kan behöva göra förändringar i livet för att ge processen goda förutsättningar. Du kommer behöva träna, mycket! och ge resan tid och energi. Du behöver vara motiverad och medveten om att det inte handlar om snabba, enkla lösningar utan om en psykologisk proccess.

HUNDAR TILL HJÄLP

Välutbildade figuranthundar finns till hands och används i fall med problem vid hundmöten.  På så vis kan vi träna och lösa era problem under trygga förhållanden.

VI samarbetar med

Veterinär
Kostrådgivare
Kiropraktor
Hundfysioterapeut/hundmassör

MER INFO

Ibland kan man behöva växla några ord innan det känns tryggt att anlita någon, skriv en rad eller slå en signal så berättar jag mer om mig och mina behandlingsmetoder.  

Tele 
073 3249768

E-post
info@6ben1svans.se

kostnad

BETEENDEUTREDNING
1800 kr -1,5 timme
inkluderar:
beteendeanalys, träning, hälsokontroll, skriftligt träningsprogram, telefon/e-post suppport.


ÅTERBESÖK
950 kr - 1 timme
inkluderar:
träning, skriftligt träningsprogram, telefon/e-post suppport.

 

betalningsvillkor

Betalning sker efter du erhållit en faktura. Du betalar via swishnummer
123 050 46 05 eller till  bankgironummer
110-3894

Ombokning görs 24 tim innan utsatt tid för att undvika debitering av halva den bokade kostnaden

Vid hembesök tillkommer resekostnader, detta delges då vid bokningstillfället.