Namnlös design

Inför beteendeutredning

En utredning består av ett möte där du, jag och hunden ses. Hela hundens familj är välkommen att delta. Vi går en sväng, ser över problematiken som råder och påbörjar detektivarbetet att finna orsak bakom verkan. Utredning innebär att  jag ställer frågor, allmäna och mer ingående, för att kunna kartlägga orsaker därmed skapa ett hållbart rehabiliteringsprogram.

Återbesök behövs om du vill nå hållbara, långsiktiga resultat. En psykologisk rehabilitering är en process. Du ska lära dig hur du bör agera och vad du behöver göra för att hjälpa din hund. Och hunden behöver gå igenom en känslomässig förändring. Sådant tar tid och kräver handledning i delsteg.

Att lösa sin hunds rädsla, ilska, ångest eller stress kan vara krävande, du kan behöva göra förändringar i livet för att ge processen goda förutsättningar. Du kommer behöva träna, mycket! och ge det tid och energi. Du behöver vara motiverad och medveten om att det här inte handlar om snabba, enkla lösningar utan om en psykologisk proccess.

 

Hund

Ha en så "normal" dag som möjligt, så att hunden inte är extra trött eller har orepresentativ mängd energi.

Kom gärna i god tid, så att hunden får vänja sig vid platsen. Det är vanligtvis klienter före och/eller efter dig. Ibland kan det vara aggressiva hundar på plats, så håll avstånd och invänta att jag kommer till dig.

Ta gärna med dig redskap/utrustning så som sele/halsband, leksaker som du vanligtvis använder.

Låt dagen i övrigt vara lik övriga dagar

ÄGARE

Tänk över vad du/ni önskar få hälp med

Funder kring hundens livshistoria

Har din hund en sjukdomshistorik, ta gärna med dig en kopia på journalutlåtande från veterinär/ hundfysioterapeut etc.

Vad har du/ni för målbild? Hur vill ni att resultatet ska se ut?

Efter vårt möte mailar jag dig hundens behandlingsplan. 

Första träffen tar 1,5 tim. Därefter kan ett eller flera återbesök krävas för hållbara resultat.

Tack för att ditt förtroende!