header

Inför beteendeutredning

En utredning består av ett hembesök eller möte i Hundens Park. Ett möte där du, jag, hundens familj och hunden ses. Vi går en sväng, ser över problematiken som råder och jag hjälper er se helhetsbilden. Utredning innebär att  jag ställer frågor, allmäna och mer ingående, för att på så sätt kartlägga orsaker och skapa ett hållbart rehabiliteringsprogram.

Återbesök behövs om du vill nå hållbara, långsiktiga resultat. En psykologisk rehabilitering är en process:
- Du ska lära dig hur du bör agera och vad du behöver göra för att hjälpa din hund
- Hunden behöver gå igenom en känslomässig förändring.
Sådant tar tid och kräver handledning i delsteg.

Att lösa sin hunds rädsla, ilska, ångest eller stress kan vara krävande, du kan behöva göra förändringar i livet för att ge processen goda förutsättningar. Du kommer behöva träna, mycket! och ge det hela tid och energi. Du behöver vara motiverad och medveten om att det här inte handlar om snabba, enkla lösningar, utan är en psykologisk proccess.

 

Hund

  • Ha en så "normal" dag som möjligt, så att hunden inte är extra trött eller har orepresentativ mängd energi.
  • Om vi inte ses på din hemmaplan, kom gärna i god tid, så att hunden får vänja sig vid platsen.
  • Har din hund en sjukdomshistorik, ta gärna med dig kopia på journal, utlåtande från veterinär/ hundfysioterapeut.
  • Om du brukar använda dig av redskap/utrustnin ha dem gärna tillgängliga när vi ses.
  • Låt dagen i övrigt vara lik övriga dagar

ÄGARE

  • Tänk över vad du/ni önskar få hälp med
  • Funder kring hundens livshistoria
  • Vad har du/ni för målbild? Hur vill ni att resultatet ska se ut?
  • Efter vårt möte mailar jag dig hundens behandlingsplan. 
  • Första träffen tar 1,5 tim. Därefter kan ett eller flera återbesök krävas för hållbara resultat.