header

ARRANGERA Föreläsning/KURS

Vi undervisar hundägare, yrkesverksamma i hundbranschen, gymnasieelever, universitetsstudenter med flera.
Som förening, företag, skola eller myndighet kan du boka en skräddarsydd föreläsning eller workshop som passar era önskemål.

Bild från ZooGiganten i Lomme, fotograf: Emma Almqvist

uppskattade ämnen

- Det holistiska hundperspektivet
- Hundars känsloliv och våra kulturkrockar
- Följsamhet och flockliv, det gemensamma ledarskapet
- I enighet med hund, en inre resa i antrozoologins anda
- Slakt koppel på 6 veckor, ett positivit slut på dragkampen!
- Bombsäker inkallning på 3 månader!
- Hundspråk och beteenden
- Reaktiva hundar och sansade möten
- Från rädda till stadiga tassar
- Problembeteenden och åtgärder
- PTSD hos hund och traumabearbetning
- Hundkäk, näringslära och foderberikning

- Q and A, en kväll fylld av frågor och svar

ARRANGER KURS/FÖRELÄSNING

Föredrag och workshops erbjuds i alla former. Från kvällsföreläsningar till helgseminarium, hel-/flerdagarsutbildning eller webinars. Ämnessammansättningen kan anpassas efter ditt eller din målgrupps intresse.

 
För skola/universitet/utbilndingsverksamheter: ​​
​​​​​Har ni en kursplan ni följer, så skräddarsys föreläsning/föreläsningsserie som passar just ert syfte.    

 

OFFERT, BOKNING

Epost: info@6ben1svans.se

Tele: 073 3249768