header

Kursutvärdering

Vi är tacksamma för just dina åsikter! De hjälper oss att förbättras och utvecklas.
Du är anonym i utväderingen.

  • (om din kurs innefattade något sådant)

  • Beskriv hur du upplevde instruktörens insats på kursen

  • Vad anser du om organisationen så som kurskallelsen, allmän information, fakturering etc.