teach

Priser & villkor

PRISer

PRIVATTRÄNING/BETEENDEUTREDNING
Privatträning: 950 kr/tim inklusive träningsprogram (gäller vardagslydnad, aktivering, spårträning etc. ej problembeteenden) 
Telefonrådgivning: 750 kr/halvtimme bokas via firstvet.se
Beteendeutredning: 1950 kr/1,5 tim inklusive träningsprogram och löpande support
Återbesök efter problemutredning: 950 kr/tim
Tillägg vid bokad kvälls-(efter 18:00)/helgtid: 150 kr/tim
Om tiden överskrids tas timarvode ut per halvtimme
För privatpersoner är priserna inklusive moms.KURSER/FÖRELÄSNINGAR
Avgiften varierar beroende på innehåll och kurslängd, priset anges i kursprogrammet.
Betalningen sker till bankgiro 110-3894, via swish nr: 123 050 46 05 enligt faktura i efterskott.
För privatpersoner är priserna inklusive moms.


ANORDNA FÖRELÄSNING
Försläsningar och workshops bokas via telefon 0733249768 eller epost info@6ben1svans.se
Uppdragen bekräftas skriftligt efter att uppdragsgivaren godkänt offert.
Betalning sker i efterskott via faktura.
För företag, organisationer, föreningar är de offerterade priserna exklusive moms

BETALNINGSKRAV:
Självklart utgår vi från att du betalar dina köp.
- Betalningen sker i förväg vis din onlinebokning eller vid kursanmälan för att din anmälans ska gå igenom.
- Du kan ges möjlighet att betala till bankgiro 110-3894, via swish nr: 123 050 46 05 via faktura i efterskott,
detta ska då avtalas vid köp av tjänsten.
- Vid utebliven betalning läggs en betalningspåminnelseavgift på 50 sek på vid varje skickad påminnelse.
- Efter förfallodatumet (30 dagar efter fakturadatumet) läggs en månatlig dröjsmålsränta på 24% av fakturabeloppet till.
- Efter två påminnelser skickas ärende till inkasso och en avgift på 180kr läggs på för inkassokravet.
- Om utebliven betalning kvarstår skickas ärendet alltid vidare till kronofogden.

 

VILLKor

Bokar du tid för flera hundar som du själv äger tillkommer ingen extraavgift per timme. Däremot får du räkna förlängd träningstid vid fler än två hundar. Tar du med dig vänner eller släkt som hjälper med hunden tillkommer inga extra avgifter
Bokning av privatträning/problemutredning sker via telefon 0733249768 eller epost info@6ben1svans.se
Din tid är bokad först när du besvarat bokningsbekräftelsen du får via epost
Av- eller ombokning ska ske minst 24 timmar innan träningstillfället
Vid avbokning som sker inom 24 timmar innan träningstillfället eller utebliven närvaro kan full avgift komma att debiteras
Reskostnader tillkommer vid bokning utanför ordinarie arbetsområde. Startavgiften är 100 kr per påbörjad halvtimme plus 18,50 kr per mil. Prisuppgift lämnas på förfrågan

Lagen om tillsyn över hundar och katter (lag 2007:1150) deklarerar att du som hundägare alltid har strikt ansvar för din hund. Detta gäller även på kurs, vid problemutredning eller under privatträning
Din hundförsäkring träder in vid skada/olycka orsakad av din hund

 

ÅNGERRÄTT

Vi följer svensk lagstiftning om konsumentskydd, som privatkonsument har du ångerrätt inom 14 dagar från ditt köp. Det gäller från den dagen du beställde/bokade tjänsten vi tillhandahåller. Ångerrätten anses förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst. För att nyttja din ångerrätt skickar du ett brev till: 6 ben & 1 svans AB, Smedjenässja 2, 36433 Åseda. Brevet ska innehålla:
- Dagens datum då du skrev brevet
- Ange vilken produkt/tjänst du ångrar ha köpt
- Köpedatum
- Kostnad
- Ditt namn
- Din adress, postnummer och ort samt epost och telefonnummer
- Underskrift och namnförtydligande

Detta brev ska skickas innan ångerfristen på 14 dagar gått ut.
Önskar du reklamera kurs, privatträning, problemutredning förfaller din ångerrätt om tjänsten påbörjat att nyttjas inom dessa 14 dagar. Bevisbördan om att du har nyttjat din ångerrätt ligger på dig. Du behöver alltså kunna bevisa att du skickar brevet inom tidsfristen som anges.
Vid godkännande av ångerrätt återbetalas hela det belopp du betalt för tjänsten. Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål senast 14 dagar från godkännande av återbetalningen.

Vi eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
Vi följer lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)