Namnlös design

Föreläsningar

Vi undervisar hundägare, yrkesverksamma i hundbranschen, gymnasieelever, universitetsstudenter m.fl. Som förening, företag, skola eller myndighet kan du boka en skräddarsydd föreläsning eller workshop som passar era behov på fortbildning.
 

Bild från ZooGiganten i Lomme, fotograf: Emma Almqvist
 

POPULÄRA ÄMNEN

- Det holistiska hundperspektivet
- Hundars känsloliv och våra kulturkrockar
- I enighet med hund, en inre resa i antrozoologins anda
- Koppelträning ur allas aspekter
- Bombsäker inkallning på 3 månader!
- Hundspråk och beteenden
- Nutritionslära: kost, utfodring, näringslära, barf
- Problembeteenden och åtgärder
- PTSD hos hund och traumabearbetning
- Back to basic : relationsfrämjande göromål från forntiden
- Q and A, frågor och svars-kväll. 

 

BOKA EN FÖRELÄSNING

Föredrag och workshops erbjuds i alla former. Från kvällsföreläsningar till helgseminarium, hel-/flerdagarsutbildning eller webinars. Ämnessammansättningen kan anpassas efter ditt eller din målgrupps intresse.

 
För skola/universitet/utbilndingsverksamheter: ​​
​​​​​Har ni en kursplan ni följer, så skräddarsys föreläsning/föreläsningsserie som passar just ert syfte.    

Pris förfråga/bokning

info@6ben1svans.se

073 3249768